Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
   
Αναμνήσεις από την Πόλη
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Κίνηση του Δούκα του Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα για την Απελευθέρωση των Βαλκανικών Λαών (1603-1625)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Γεώργιος Λασσάνης, ο Κοζανίτης Αγωνιστής και Λόγιος (1773-1870)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Εκπαιδευτική και Κοινωνική Δραστηριότητα του Ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Οι Επαναστάσεις του 1854 και 1878 στη Μκεδονία
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Επανάσταση στη Δυτική Στερεά Ελλάδα (Μετά την Πτώση του Μεσολογγίου ως..)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Διατριβή επί Διδακτορία)
 
Σελίδες: 1