Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤ.
   
Ανασκευή ενός Ιστορικού Ψεύδους ( Η Αγγλία δεν επώλησε την Πάργαν)
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ανασκευή ενός Ιστορικού Ψεύδους ( Η Αγγλία δεν επώλησε την Πάργαν)
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Κρίσεις επί των αφορώντων την Νήσον Λευκάδα ιστορικών έργων του Κ.ΜΑΧΑΙΡΑ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας 1684-1797
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(ταλαιπωρημένο αντίτυπο)
 
Το Ακρωτήριον Λευκάτας και ο Ναός του Απόλλωνος
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1