Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
   
Τα Πανεπιστήμια Κωνσταντινουπόλεως και αι χάριν αυτών Δημόσιαι Δαπάναι
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Μ.
Τιμή: 10 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Στοχασμοί περί της Ανατροφής των Παιδιών μας
ΔΕΛΤΑ Π.Σ.
Τιμή: 12 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Τα Παρθεναγωγεία της Κωνσταντινουπόλεως
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ο Παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου
ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Παιδεία μας Σήμερα
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κ.Δ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ο Φώτης Φωτιάδης και το Παιδαγωγικό του Έργο
ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Αι Θεωρίαι της Προσοχής - Μελέτη Ψυχολογική και Παιδαγωγική
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Οι Γονείς και η Μουσική Μόρφωση
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΡΑ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Απολογισμοί Διαχειρίσεως του υπέρ των Σχολών Δημητσάνης Κληροδοτήματος Νικολάου Μακρή, των ετών 1902-1920
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τα Παιγνίδια μας - Συλλογή Παραδοσιακών Παιχνιδιών απ' όλη την Ελλάδα
ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213141516