Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζαντινή Γραμματεία-Μελέτες
   
Γερμανός Αφθονίδης ο τελευταίος των βυζαντινών λογίων
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.Λ.
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ύμνος εις Οσίους, Μοναχούς, Ασκητάς και Μοναζούσας (Εισαγωγή και Σχόλια ΠΑΝ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)
ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Η Αναγέννησις των Γραμμάτων κατά τον ΙΒ' αι. εις το Βυζάντιον και ο Όμηρος (διατριβή επί Διδακτορία)
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΓΝΗ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Βυζαντινή Ποίησις
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Επιμελεια)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Βυζαντινά Κείμενα
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝ. (Επιμέλεια)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βυζαντινά Ιπποτικά Μυθιστορήματα
ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Επιμέλεια)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ο Μιχαήλ Ψελλός
ΚΡΙΑΡΑΣ Ε.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Επίτομος Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας
ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Βυζαντινή Λογοτεχνία
ΚΡΟΥΜΠΑΧΕΡ (K. KRUMBACHER)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Κατομυομαχία (Βυζαντινή Ιλαροτραγωδία)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (Πτωχοπρόδρομος)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123