Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αγροτική Οικονομία
   
"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ" - Μηνιαίον Γεωργικόν και Κτηνοτροφικόν Περιοδικόν (Α/Συντάκτης Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
Τιμή: 250 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΚΡΙΜΠΑΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ κλπ.)
"ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ" - Σύγγραμμα περιοδικώς κατά μήνα εκδιδόμενον υπό Θεοδώρου Ορφανίδου
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τιμή: 250 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(έως ΜΑΪΟΣ 1875)
 
Agricultural Greece
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΛ. (PAPAGEORGHIOU)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Contribution a l' Etude de l' Economie Rurale de la Grece d' apres guerre
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ (ALEXANDRE BOYAZOGLU)
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
L' Attique au point de vue Physique et Economique
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (P.J. ILIOPOULOS)
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Les Coccidae de la Grece, surtout de Pelion (Thassalie) - I: Diaspinae
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (JEAN KORONEOS)
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Αγορεύσεις εν τη Γερουσία των Ελλήνων (1929-1931)
ΔΕΚΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Γερουσιαστής εκ των Γεωργικών Επιμελητηρίων)
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Αγρίμια και Πουλιά του Τόπου μας
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Γεωργική, Δασική, Κυνηγετική, Λαογραφική Ζωολογία)
 
Αγροτικά - Έρευνα επί της Οικονομικής και Κοινωνικής Μορφολογίας εν Ελλάδι και εν ταις γειτονικαίς σλαυϊκές χώρες
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Αγροτικαί Κατασκευαί και Εγκαταστάσεις
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΣΟΛΩΝ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112131415161718