Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Ελληνική Γλώσσα-Γλωσσικό Ζήτημα
   
"Κοινή Αλεξανδρινή" (Σημειώσεις κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Ν. ΒΕΗ)
ΒΕΗΣ ΝΙΚ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
L' Influence du Francais sur le Grec - Empruts Lexicaux et Calques Phraseologiques
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ (NICOLAS CONTOSSOPOULOS)
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Les Mots d' Origine Neo-Grecques en Roumain a l' epoque des Phanariotes
ΓΚΑΛΝΤΙ (LADISLAS GALDI)
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Quo - Usque Tandem ή Η Νέα Σχολική Γλώσσα και ο κ. Γ. Χατζιδάκις
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
The Decipherment of Linear B
ΤΣΑΝΤΓΟΥΪΚ (JOHN CHADWICK)
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Αγορεύσεις επί των Εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων (Το Γλωσσικόν Ζήτημα)
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Πληρεξούσιος Κεφαλληνίας)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Αι Πρώται υπό Ελλήνων Έρευναι των Διαλέκτων της Νέας Ελληνικής Γλώσσης - Διδακτορική Διατριβή
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ακαδημεικά Αναγνώσματα εις την Ελληνικήν, Λατινικήν και μικρόν εις την Ινδικήν Γραμματικήν
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 120 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Αναγνώσματα περί των Γενικών Αρχών της Συγκριτικής Γλωσσικής
ΓΟΥΪΤΝΕΪ και ΤΖΟΛΙ (WHITNEY και JOLLY)
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Απάντησις εις τους Ανωτέρους Επόπτας
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ.Ν.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1234567891011121314151617