Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζαντινή Γραμματεία-Μελέτες
   
Βυζαντινά Ιπποτικά Μυθιστορήματα
ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Επιμέλεια)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Βυζαντινά Κείμενα
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝ. (Επιμέλεια)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Βυζαντινή Λογοτεχνία
ΚΡΟΥΜΠΑΧΕΡ (K. KRUMBACHER)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βυζαντινή Ποίησις
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Επιμελεια)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Γερμανός Αφθονίδης ο τελευταίος των βυζαντινών λογίων
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.Λ.
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Επίτομος Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας
ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Αναγέννησις των Γραμμάτων κατά τον ΙΒ' αι. εις το Βυζάντιον και ο Όμηρος (διατριβή επί Διδακτορία)
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΓΝΗ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας
ΚΡΟΥΜΠΑΧΕΡ ΚΑΡΛ
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ιστορικοί Λόγοι, Επιστολαί και άλλα Ανέκδοτα (Κ.ΣΑΘΑ: Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ.Ε')
ΨΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12