Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Λατινική Γραμματεία-Μελέτες
   
Europius Historicus και οι Έλληνες μεταφρασταί του Breviarium ab Urbe condita
ΤΡΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Αινειάδα
ΒΕΡΓΙΛΙΟΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Αινειάς
ΟΥΪΡΓΙΛΙΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Αινειάς
ΠΟΠΛΙΟΥ ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Επιγράμματα (Επιμ. Ν. ΓΚΟΥΜΑΣ)
ΜΑΡΤΙΑΛΗΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Επιστολαί προς Λουκίλιον
ΣΕΝΕΚΑΣ
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Έρευναι και Παρατηρήσεις εις τας Ερωτήσεις παρά Βιργιλίω
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Medea του L. Annaei Senecae
ΦΟΡΜΟΖΗΣ Π.Ε.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Θείον και Λατρεία εις τον Οράτιον - Διδακτορική Διατριβή
ΤΟΥΡΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
ΚΑΤΟΥΛΛΟΣ Ποιήματα
ΤΡΟΜΑΡΑΣ Λ.Μ. (Επιμέλεια)
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123