Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
   
26 Ποιήματα
ΚΑΤΟΥΛΛΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
500 Ποιήματα από την Παλατινή Ανθολογία
ΛΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Corpus Paroemiographorum Graecorum (LEUTSCH - SCHNEIDEWIN)
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Enneades
ΠΛΩΤΙΝΟΣ (PLOTIN)
Τιμή: 180 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Εννεάδες)
 
Herodoti Musae (CREUZER - BAEHR)
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Τιμή: 200 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Hymnes
ΟΜΗΡΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Κείμενο ελληνικό - γαλλικό)
 
Iliade
ΟΜΗΡΟΣ (HOMERE)
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(Ο αριθμός των σελίδων είναι περίπου διπλάσιος γιατί ίδια αρίθμηση αφορά το αρχαίο κείμενο και τη μετάφραση)
Lexique de la langue philosophique et religieuse de Platon
ΝΤΕ ΠΛΑΣ (EDOUARD DES PLACES)
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
L` Odyssee "Poesie Homerique"
ΟΜΗΡΟΣ
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(Ο αριθμός των σελίδων είναι περίπου διπλάσιος γιατί ίδια αρίθμηση αφορά το αρχαίο κείμενο και τη μετάφραση)
Pansees (Preface d` Aime PUECH)
ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ (MARC-AURELLE)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112131415161718192021222324
 2526