Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Το Βυζάντιον και οι Γότθοι - Συμβολή εις την Εξωτερικήν πολιτικήν του Βυζαντίου
ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Οικονομία και Εμπόριον εις το Βυζάντιον
ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Λ.Θ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Recherches sur la vie des esclaves dans le Monde Byzantin
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΑΒΑ ΑΝΝΑ (ANNE HADJINICOLAOU MARAVA)
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Εάλω η Πόλις (Χρονικόν περί της Βασιλείας...)
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 12 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Χρονικόν, Βιβλίον Γ' - Περί της Βασιλείας Κυρ Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου και της Αλώσεως...
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
ΔΟΥΚΑ, ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ, ΣΦΡΑΝΤΖΗ, ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ: Περί Αλώσεως της Κων/πόλεως (1453)
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Γυναίκες του Βυζαντίου
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Β.
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Μαντζικέρτ - η αρχή του τέλους του Μεσαιωνικού Ελληνισμού
ΤΣΑΓΓΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Αι Μοναί της Ελλάδος και η εθνική αυτών δράσις κατά τους βυζαντινούς χρόνους
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Οι Διπλωματικές Σχέσεις Βυζαντίου και Περσίας έως τον ΣΤ' αιώνα
ΣΥΝΕΛΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112