Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλιολογία-Βιβλιογραφία-Τύπος-Γραφή-Τυπογραφία
   
ΔΟΚΙΜΙΑ και Ονομασίαι των Χαρακτήρων της Ελληνικής Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκύ (Βενετία, 1812)
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
ΑΡΧΕΤΥΠΑ και Εκδόσεις ΙΕ' και ΙΣΤ' αιώνος
Τιμή: 100 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Κανόνες του Αλφαβητικού Καταλόγου των Ιταλικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Σαράντα Χρόνια Δημοσιογραφικής Ζωής - Πανηγυρικόν Λεύκωμα της "ΕΣΤΙΑΣ" δια την 40ετηρίδα της (1894-1934)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Κατάλογος Τυπογραφικών Στοιχείων "ΒΙΚΤΩΡΙΑ"
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Κανόνες του Αλφαβητικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης του Βρεττανικού Μουσείου (Πρόλογος Γ, ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Τιμολατάλογος 1928-1929 Ι.Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Πεντηκονταετηρίς του Δημοσιογραφικού Σταδίου του Κυρίου ΣΤ. ΒΟΥΤΥΡΑ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
ΚΕΙΜΕΝΑ (1969-1989) - Μια Στιγμή στην Τυπογραφία
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
ΗΝΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - Έκτακτος Πολεμική Έκδοσις Αργούντων Εκδοτών - Διευθυντών Περιοδικού Τύπου
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910