Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη
   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ, περιέχον...(νυν το πρώτον εκδιδόμενον υπό Κ.Α. ΨΑΧΟΥ)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ακολουθία της Αγίας Ζώνης... και του Αγίου Ευδοκίμου του Βατοπεδινού
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Βυζαντινή μουσική)
 
Η Βυζαντινή Μουσική εν τη Ορθοδόξω Ελληνική Εκκλησία
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Νεώτατον Αναστασιματάριον πλήρες, αργόν και σύντομον, μελοποιηθέν παρά ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Η Βυζαντινή Τέχνη Τέχνη Ευρωπαϊκή - Διαλέξεις
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Υπόμνημα του εν Κων/πόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου προς τον...Μελέτιον Δ'
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Μνήμη Κόντογλου - Δέκα Χρόνια από την Κοίμησή του
(ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ)
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής συνταχθέν παρά Χρυσάνθου, Αρχιεπισκόπου Δυρραχίου
(ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική - Ιστορική Ανασκόπησις και εξέλιξις αυτής...
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓ.
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Τεχνική της Αγιογραφίας
ΒΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(Με πολλούς έγχρωμους πίνακες)
 
Σελίδες: 1234567891011