Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Λατινική Γραμματεία-Μελέτες
   
Μελέται περί τον Απουλήϊον
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τα Γεωργικά
ΒΕΡΓΙΛΙΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(χωρίς το εξώφυλλο)
 
Αινειάδα
ΒΕΡΓΙΛΙΟΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τα Γεωργικά
ΒΕΡΓΙΛΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Αινειάς
ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Κείμενο Λατινικό-Ελληνικό)
Τέχνη Αλυπίας - Κοινοί Τόποι του Προς Πολύβιον του Σενέκα και Πηγαί αυτών
ΓΡΟΛΛΙΟΣ Κ.Χ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Οράτιος - Εκλογή
ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ Π.Χ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Σάτιρες (Επιμ. Ν. ΓΚΟΥΜΑΣ)
ΙΟΥΒΕΝΑΛΗΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης
ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ποιήματα
ΚΑΤΟΥΛΛΟΣ ΓΑΪΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1234